Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Ifor Williams - om vad som gäller kring släpvagnens belysning och mått

Vad gäller för släpvagnens belysning och mått?

Minimikrav på belysning för de flesta bromsade, registrerade släpvagnar är:

Det kan finnas fler lampor och reflexer på en släpvagn. Exempelvis är våra hästtransporter utrustade med ett tredje, högt sittande bromsljus för högre säkerhet. Bromsljuset förvarnar bakomvarande extra tidigt eftersom det syns bättre på långt håll. Vissa släpvagnar har även backljus som aktiveras vid backning.

Tänd dagtid!

Har du en nyare bil där baklyktor inte är tända dagtid? Glöm i så fall inte att slå på bilens ljus manuellt om du kör med släpvagn. Belysningen på en släpvagn ska nämligen alltid vara tänd, även på dagen.

Släpets längd och bredd

Ditt ekipage får inte överstiga 24 m totalt. Din bil och släpvagn får inte vara bredare än 260 cm inklusive lasten och lasten får inte sticka ut mer än 20 cm på sidorna. Om du lastar något som sticker ut gäller följande:

Är det som sticker ut framför eller bakom bilen kortare än 1 meter behövs ingen märkning. Är det som sticker ut framför bilen kortare än 1 meter men svårt för medtrafikanter att upptäcka? I så fall behöver det märkas ut vilket gäller även om utskjutet är längre än 1 meter. Allt som sticker ut mer än en meter bakåt behöver också märkas ut.  

Ifor Williams släpvagnstips - längd och bredd
Ifor Williams släpvagnstips - längd och bredd

Föregående artikel:

Kör bränslesnålt med släpvagnen.

Nästa artikel:

Underhåll av släpvagn.

Nästa artikel:

Kör bränslesnålt med släpvagnen.