Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video about Ifor Williams körkortsregler

Körkortsregler för släp

De begränsningar en viss körkortsbehörighet sätter är inte det enda du måste ta hänsyn till. Den bil du kör och den släpvagn du drar har också begränsningar som beror på fordonens tekniska utförande. Exempelvis får bilen inte dra hur tunga släpvagnar som helst. Släpvagnen får i sin tur inte ta obegränsat med last. 

Körkortsregler och vikten

Punkt 1 på bilens registreringsbevis del 1 anger bilens tjänstevikt vilket innebär bilens vikt, inkl föraren, reservhjul och verktyg samt drivmedel och andra vätskor. Inga passagerare eller last är inräknade – detta anges på punkt 2 – maxlasten för bilen. Punkt 3 är bilens totalvikt, alltså tjänstevikten och maxlasten sammanräknat. Tjänstevikt på en släpvagn är släpets vikt i körklart skick, utan last. Släpvagnens totalvikt är tjänstevikten och maxlasten ihop och även en släpvagn har en maxgräns för hur mycket du får lasta i det – angivet på registreringsbeviset, precis som för bilen. Totalvikterna för bil och släp är viktiga parametrar för körkortsbehörigheter som vi beskriver längre ner.

Uppgiften om hur mycket en bil får dra kallas maximal släpvagnsvikt och anges under punkt 4 och 5. Det finns också begränsningar för hur mycket en fordonskombination får väga tillsammans vid färd, så kallad tågvikt, vilket är viktigt för körkortsbehörighet. På registreringsbeviset kan man också hitta information om den högsta totala vikten på släpvagnen för B-körkort. Det finns dock fler parametrar att ta hänsyn till, se nedan vad som gäller:

ifor-williams-slapvagnstips-guide-korkortsregler-B-korkort

B-körkort

På B-körkort får du dra släp upp till totalvikt 750 kg.
Överstiger totalvikten på släpet 750 kg får summan av bilens totalvikt + släpets totalvikt inte överstiga 3500 kg. 

B96-körkort

Denna körkortsbehörighet har på senare år blivit populär bland de som vill kunna dra tyngre släpvagnar. Väljer man ett tyngre släp minskar totalvikts-omfång i samma utsträckning. Detta bör man hålla i minnet, då villkoret för B96-körkort är fortfarande summan av bilens totalvikt + släpets totalvikt vilket inte får överstiga 4250 kg.

BE-körkort

Detta är den körkortsbehörighet som ger föraren störst valmöjlighet för såväl släpvagn som dragfordon. Sedan 19 januari 2013 finns det en begränsning för släpvagnens totalvikt som inte får överstiga 3500 kg. Har du däremot BE-körkort taget före detta datum har du rätt att dra släp utan begränsning på totalvikten. Du måste ta hänsyn till vad dragbilen får lov att dra, punkt 5, då detta värde inte får lov att överstigas i några fall. 

Det finns övergångsregler och andra begrepp som ger en mer detaljerad bild av körkortsregler och viktförhållanden. Vi har dock förhållit oss till en övergripande, förenklad bild för lättare förståelse. Ovan information är egna tolkningar av regelverket. Vid tveksamhet råder vi läsaren att besöka våra källor: Transportyrelsen, Vägverket och Körkortslagen SFS 2015:791.

KÖRKORTSGUIDE

Vi har sammanfattat och gjort det enkelt att förstå om du får lov att dra släpet på ditt körkort och med din dragbil. Filen öppnas i ett eget fönster, enkelt att skriva ut!