Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Ifor Williams tipsar om regler-avgifter-parkera-med-slapvagn

Vilka regler gäller för parkering med släpvagn?

Generellt får man inte parkera med släpvagn på gator eller platser där det är förbjudet att parkera bil, till exempel på cykelbanor eller i körfält. Det är också förbjudet att parkera på privata områden utan tillåtelse från ägaren. Man måste också se till att släpet är stabilt parkerat och att det inte utgör någon fara för andra trafikanter. Om man parkerar på en plats där det krävs betalning, så måste man också betala för släpet. Nedan följer en mera detaljerad beskrivning av vad som gäller.

Parkeringsregler

Vår omgivning utgörs av det som i lagens namn kallas för ”gatumark” och ”tomtmark”. Det är kommunen som äger all gatumark och parkeringsreglerna styrs av Lagen om felparkeringsavgift (1976:206). Varje kommun har sina egna föreskrifter och bötesbelopp och inom samma kommun kan även olika parkeringsbolag har olika riktlinjer för vad som gäller på den aktuella platsen.

Ifor Williams skåpsläp

Tomtmark är ytor som ägs av företag, offentliga bolag och privatpersoner och dessa tar sin utgångspunkt i Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318). En felparkering på tomtmark kan aldrig bli dyrare än kommunens avgift, men även på tomtmark gäller de regler som den enskilda verksamheten eller privatpersonen bestämmer.

Skyltning och tilläggstavlor

Eftersom det inte finns enhetliga regler för vad som gäller för parkering med släpvagn är det ditt ansvar att ta reda på vad som gäller på den aktuella platsen. Informationen finns förhoppningsvis angiven genom skyltning men om sådan saknas kan du stämma av vad som gäller enligt de kommunala ordningsföreskrifterna.

Om felparkeringsböter ska utfärdas måste skyltning med vägmärken om vad som gäller vara tydlig, både när det gäller gatumark och tomtmark. Skyltarna kan innebära tilläggstavlor som reglerar huruvida släpvagnar är tillåtna eller inte och på vilket sätt de ska ställas upp.

Parkeringsavgiften

Ska jag betala en eller två parkeringsavgifter för min bil och släpvagn eller hästtransport? Det är återigen väldigt olika från kommun till kommun och mellan olika parkeringsbolag och platser. Reglerna är snurriga och vill man vara helt säker bör man kontakta ansvarig för just den aktuella platsen. Så här olika kan det se ut:

Parkeringsanmärkning eller kontrollavgift?

Parkeringsanmärkning utfärdas av kommunen eller Polisen och gäller gatumark. Vill du överklaga en parkeringsanmärkning är det Transportstyrelsen som sköter detta. Har du däremot fått en kontrollavgift eller felparkeringsavgift har du sannolikt stått på tomtmark som administreras av tomtägaren eller det bolag som markägaren gett uppdraget att bevaka. Vill du överklaga felparkeringsavgift behöver du vända dig till den som står som utfärdare av den.

Föregående artikel:

Kör bränslesnålt med släpvagnen.

Nästa artikel:

Underhåll av släpvagn.

Nästa artikel:

Kör bränslesnålt med släpvagnen.