Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ifor-williams-boskapsslap

lasta på boskap & djur

För de flesta djur är transporten ett onaturligt moment förenat med en hel del stress och det är flera faktorer som stressar djuren enligt EU:s rapport* om djurens välfärd. Själva upplevelsen av att djuren förs in i den främmande miljö som transporten utgör är en stressfaktor. Ibland sker detta ihop med obekanta djur vilket ökar på stressen och ofta utsätts djuren för mer mänsklig kontakt än vad de är vana vid. Om djuret upplever det skrämmande, trångt, halt eller utsätts för höga eller plötsliga ljud eller främmande lukter kan det vägra gå på transporten och skapa sig en dålig association till händelsen, kan vi läsa om i rapporten. Kan vi få boskapen att kliva på självmant, utan mänskliga påtryckningar, får de en positivare upplevelse och upplever mindre stress, vilket bäddar för enklare framtida transporter. Det är därför av största vikt att vi ger djuren de bästa förutsättningarna vi kan för att de ska associera transporten med något positivt.

ifor-williams-boskapsslap

Ifor Williams boskapssläp är godkända för transport av djur upp till 8 timmar. 

För de flesta djur är transporten ett onaturligt moment förenat med en hel del stress och det är flera faktorer som stressar djuren enligt EU:s rapport* om djurens välfärd. Själva upplevelsen av att djuren förs in i den främmande miljö som transporten utgör är en stressfaktor. Ibland sker detta ihop med obekanta djur vilket ökar på stressen och ofta utsätts djuren för mer mänsklig kontakt än vad de är vana vid. Om djuret upplever det skrämmande, trångt, halt eller utsätts för höga eller plötsliga ljud eller främmande lukter kan det vägra gå på transporten och skapa sig en dålig association till händelsen, kan vi läsa om i rapporten. Kan vi få boskapen att kliva på självmant, utan mänskliga påtryckningar, får de en positivare upplevelse och upplever mindre stress, vilket bäddar för enklare framtida transporter. Det är därför av största vikt att vi ger djuren de bästa förutsättningarna vi kan för att de ska associera transporten med något positivt.

ifor-williams-boskapsslap

Ifor Williams boskapssläp är godkända för transport av djur upp till 8 timmar. 

Inbjudande miljö i boskapssläpet vid lastning av boskapssläp

Ifor Williams boskapssläp har en mängd olika ventilationsluckor som förutom luft även släpper in ljus, vilket gör miljön inbjudande att kliva in i. Får, exempelvis, är de djur som framför allt är känsliga för att gå in i mörka utrymmen och där upplevelsen av ljus och rymd är av särskild vikt för att de ska bli mindre stressade. Kor har, tack vare sämre djupseende, svårigheter med ojämnheter och skuggor som de uppfattar som fysiska hinder, vilket vi kan läsa om i EU-rapporten.  Det kan därför underlätta att skapa en miljö av jämnt ljus samt rampstaket som hjälper dem att röra sig framåt. Antalet luckor på våra boskapssläp och deras enkla mekanism gör det möjligt att anpassa ljusinsläppet för just din boskap och den miljö den föredrar att kliva in i.

Vad säger lantbrukaren?

Miranda, en av våra kunder, upplever ventilationen och rymligheten i transporten som en av de absolut viktigaste anledningarna till att hon valde just Ifor Williams. Enligt henne finns det inte motsvarande produkt som kan mäta sig med våra boskapssläp och i den bedömningen väger hon in även in faktorer som eftermarknadsservice och återförsäljarenät. Hon är godkänd djurtransportör och fraktar ofta andras djur, inte bara sin egen boskap. Men hon är aldrig orolig eftersom hon upplever att alla djur går på självmant och enkelt – tack vare den inbjudande miljön i släpet som är både ljus och rymlig. Läs mer om hur boskapen upplever färden i transporten.

Vad säger lantbrukaren?

Miranda, en av våra kunder, upplever ventilationen och rymligheten i transporten som en av de absolut viktigaste anledningarna till att hon valde just Ifor Williams. Enligt henne finns det inte motsvarande produkt som kan mäta sig med våra boskapssläp och i den bedömningen väger hon in även in faktorer som eftermarknadsservice och återförsäljarenät. Hon är godkänd djurtransportör och fraktar ofta andras djur, inte bara sin egen boskap. Men hon är aldrig orolig eftersom hon upplever att alla djur går på självmant och enkelt – tack vare den inbjudande miljön i släpet som är både ljus och rymlig. Läs mer om hur boskapen upplever färden i transporten.

Utgå från djurens behov när du lastar boskap

Om djuren – vid på- eller avstigning – halkar på ramperna eller om ingången upplevs för trång eller för vid är det ytterligare stressfaktor vid lastning. Djur föredrar att gå uppför snarare än nerför så uppåtsluttande ramper är bra, men de får inte luta för mycket eftersom alltför stor lutning kan upplevas negativt istället. Här finns stora skillnader mellan raserna där grisar är mycket känsligare mot branta ramper än exempelvis får eller kor som är mer toleranta. EU-rapporten visar att när man låter kor gå på är det bra att snäva till ingången så att de lätt hittar vägen och inte försöker vända om med risk för att fastna, medan en vidare öppning underlättar avlastningen.

ifor-williams-boskapsslap

Ifor Williams boskapssläp med Easy-Load ramp som ger möjlighet till dubbla våningar. 

Rätt konstruktion minskar stress vid lastning av boskap

Ifor Williams ramper på boskapssläpen är utformade för att erbjuda säker uppstigning med både stabilitet och viktbärande kraft men även i sin räfflade konstruktion som förhindrar att boskapen halkar eller glider av. Rampstaket är standard i våra transporter och underlättar såväl för djuret som lantbrukaren. Boskapen hittar sin väg tack vare rampstaketen som tryggar vägen och lantbrukaren får en säker arbetsmiljö tack vare avskiljningen. Särskilt fåren är i behov av stabila, säkrade ramper för att kliva på utan ytterligare stress. Vårt staketsystem är möjligt att förlänga med fler sektioner om behovet finns och fungerar på samtliga av våra rampsystem: standard, kombiramp och Easy-Load rampsystem. 

Rätt konstruktion minskar stress vid lastning av boskap

Ifor Williams ramper på boskapssläpen är utformade för att erbjuda säker uppstigning med både stabilitet och viktbärande kraft men även i sin räfflade konstruktion som förhindrar att boskapen halkar eller glider av. Rampstaket är standard i våra transporter och underlättar såväl för djuret som lantbrukaren. Boskapen hittar sin väg tack vare rampstaketen som tryggar vägen och lantbrukaren får en säker arbetsmiljö tack vare avskiljningen. Särskilt fåren är i behov av stabila, säkrade ramper för att kliva på utan ytterligare stress. Vårt staketsystem är möjligt att förlänga med fler sektioner om behovet finns och fungerar på samtliga av våra rampsystem: standard, kombiramp och Easy-Load rampsystem. 

ifor-williams-boskapsslap

Ifor Williams boskapssläp med Easy-Load ramp som ger möjlighet till dubbla våningar. 

Vårt utbud av boskapssläp

Vi har boskapssläp i en mängd olika modeller, vikter och axlar för transport av får, kor, grisar, getter och andra djur. Samtliga modeller säljs med 4 års FRI service och våra återförsäljare finns över hela Sverige. Klicka på valfri bild för att komma till olika modeller av boskapssläp:

Källor:
*EU, Vetenskapliga kommittén för djurens hälsa och välfärd. (2002). The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle). https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-12/sci-com_scah_out71_en.pdf