Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

#SAFETYFIRST

Hur ofta kontrollerar du hästtransportens golv?

VI ERBJUDER GRATIS KONTROLL

Golvet och väggarna på hästtransporten i filmen var så genomruttna att hästen riskerade att trampa genom. Är du osäker på hur ditt hästsläp mår är du välkommen till oss på Trailerimport för en kostnadsfri kontroll av golvet och väggarna i ditt hästsläp. Vår ambition är att få bort farliga transporter från vägarna så att inga fler hästar kommer till skada när de transporteras.

VÄLKOMMEN PÅ DROP-IN ELLER KONTAKTA OSS

Drop-in adress

Sissikevägen 14
305 64 Gullbrandstorp

Ring för info

035 - 512 20
Vardagar 7-17

Flera av våra återförsäljare erbjuder också denna kontroll. Kontakta oss så guidar vi dig vidare!

DETTA HÄNDE MIG

Jag har bara läst om liknande hästsläp och ruttna golv där hästar går genom. Jag kunde aldrig tro att mitt släp endast 10 år gammalt skulle vara i så dåligt skick."
När Stephan skulle transportera sin häst från fodevärden hände det absolut otänkbara: hästen trampade genom golvet under färd!

DETTA HÄNDE MIG

Jag har bara läst om liknande hästsläp och ruttna golv där hästar går genom. Jag kunde aldrig tro att mitt släp endast 10 år gammalt skulle vara i så dåligt skick.
När Stephan skulle transportera sin häst från fodevärden hände det absolut otänkbara: hästen trampade genom golvet under färd!

DETTA HÄNDE MIG

Jag har bara läst om liknande hästsläp och ruttna golv där hästar går genom. Jag kunde aldrig tro att mitt släp endast 10 år gammalt skulle vara i så dåligt skick.”

FÖRSÄKRING - VAD GÄLLER?

Vi har gjort en genomgång av fem försäkringsbolag och funnit flera viktiga gemensam nämnare när det gäller försäkringar på hästtransporter. Men det finns även väsentliga skillnader mellan försäkringarna. Har du koll på likheter, skillnader och skyldigheter? Vår genomgång hjälper dig på traven:

VAD SÄGER BESIKTNINGEN?

Rötan upptäcks ofta på besiktningen men det egna ansvaret är av stor vikt och fler hästägare behöver bli medvetna om att de måste kontrollera sina hästtransporter oftare än vartannat år. Chefen för en besiktningsstation berättar i en intervju: “Inga transporter är underhållsfria men trägolven är synnerligen utsatta och absolut dominerande när det gäller den typ av skador”. Läs hela vår intervju med besiktningen:

OLIKA MATERIAL

Skillnaden i kostnad, vikt och underhåll är stor mellan de vanligaste tre materialen i en hästtransport. Trä, som är det billigaste materialet, kräver mycket noggrann omsorg eftersom både smuts och fukt fastnar lättare och tränger in med risk för att golvet ruttnar. Glasfiber i sig är mer motståndskraftigt mot smuts och fukt och starkare än trä, men kan innehålla en träkärna som ofta ruttnar. Glasfiber i en hästtransport bör även vara tillräckligt tjockt och kraftigt för att inte spricka. Aluminium kan inte spricka, är mycket starkt och hållbart över tid. Det bör spolas av från vägsalt och urin, och eftersom det inte kan ruttna är det väldigt lätt att rengöra.

GARANTI & SERVICE

Ifor Williams nya hästtransporter innehåller inget organiskt material i golvet och vissa modeller har det inte heller i väggarna. Vi kan därför erbjuda våra kunder hela 25 års garanti mot korrosionsskador. Till det vill vi gärna erbjuda fri service de första fyra åren.

25 ÅRS GARANTI

Vi lämnar 25 års korrosionsgaranti på golv och väggar på nya Ifor Williams hästtransporter.

FRI SERVICE

Problemfritt ägande när vi servar din Ifor Williams gratis de fyra första åren.

ALLA MÄRKEN

Vi kontrollerar alla märken av hästtransporter, oavsett ålder & skick.

FÖREBYGG SKADOR

Det ligger stort egenansvar för hästägaren att kontrollera sitt hästsläp. Hästtransporten besiktigas vartannat år men det är inte alltid kontrollen leder till att rötan upptäcks. Dessutom kan tiden mellan besiktningarna vara mer än nog för att rötskador ska utvecklas eller kraftigt förvärras. Limma absolut inte på en matta på trägolv, eftersom mattan då inte går att lyfta för kontroll och luftning. Städa ur hästtransporten med jämna mellanrum, se till att trägolvet får luftas. Spola av aluminiumgolvet och kontrollera glasfibergolvet efter sprickor. Du bör alltid kontrollera golvets skick noggrant underifrån.

UPPMANAR BRANSCHEN

Vår yrkesstolthet och pliktkänsla mot Sveriges hästägare är att göra allt vi kan för att förhindra att fler hästar riskerar att skadas i en transport. Vi ser därför gärna fler kollegor i branschen anammar vår filosofi och följer vår ambition om att få bort farliga transporter från vägarna. Vi uppmanar våra kollegor att erbjuda samma kostnadsfria kontroll som vi nu väljer att införa på Trailerimport. 

VAD SÄGER LAGEN?

Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2020:39, är en föreskrift med bestämmelser om kontrollbesiktning och den ger besiktningsföretagen en vägledning för hur de ska kontrollera hästtransporter. I bilaga 1 – som anger vilka system och komponenter som ska kontrolleras – kan vi under punkt 6.3 läsa mer om lastutrymme. 

Skador på lastutrymme ska kontrolleras och bedömas med hänsyn till den last som fordonet är avsett för, det är lastutrymmets egenskaper att uppbära och kvarhålla last som ska vara avgörande. Lastutrymme som utsätts för punktbelastning ska ägnas särskild uppmärksamhet. Upptäcks skadat golv i t.ex. fordon för hästtransport görs, om möjligt, kontroll invändigt genom att lyfta på mattor. Låsanordning för lastbärare får inte vara i sådant skick att anordningen kan öppnas genom vibrationer eller annan oavsiktlig påverkan.

Källa: TSFS 2020:39