Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ifor-williams-boskapsslap-transportera-boskap-djur

TRANSPORTera BOSKAP OCH DJUR

I Sverige har vi allmänt sett en fantastisk djurhållning! Våra lagar och regler kring hantering av djur är striktare än övriga länders* och alltid till djurens bästa. En stor del av Ifor Williams verksamhet handlar om transport av djur och därför är det synnerligen viktigt för oss som tillverkare av transporter att erbjuda det absolut bästa för att minska djurens stressupplevelse. Det är varken naturligt eller särskilt ofta förekommande för många djur att transporteras och därför är det ännu viktigare att transporten genomförs på ett så säkert och komfortabelt sätt som möjligt.

ifor-williams-boskapsslap-transportera-boskap-notkreatur

Hur påverkas boskapen av transport?

I EU:s rapport** om djurens välfärd vid transporter kan vi läsa att grisar, får och nötkreatur blir stressade av transport i allmänhet, men i synnerhet vid på- och avlastning. Detta gäller generellt alla dessa djurraser även om individuella skillnader finns mellan och inom raserna. Man har kunnat både observera beteendenära symptom och mäta nivåer av exempelvis blodtryck och olika stressrelaterade ämnen i djuren före, under och efter transport.

Hur påverkas boskapen av transport?

I EU:s rapport** om djurens välfärd vid transporter kan vi läsa att grisar, får och nötkreatur blir stressade av transport i allmänhet, men i synnerhet vid på- och avlastning. Detta gäller generellt alla dessa djurraser även om individuella skillnader finns mellan och inom raserna. Man har kunnat både observera beteendenära symptom och mäta nivåer av exempelvis blodtryck och olika stressrelaterade ämnen i djuren före, under och efter transport.

ifor-williams-boskapsslap-transportera-boskap-notkreatur

Hur beter sig boskap under transport?

Efter pålastningen kommer djurens stressnivåer minska allt eftersom resan fortskrider, förutsatt att körningen är lugn och komfortabel för djuren. Här spelar utformningen av transporten stor roll, kan vi läsa om i EU-rapporten. Grisar till exempel blir åksjuka om inte fjädringen är tillräckligt bra för att absorbera skakningarna från vägen. Kalvar är extra känsliga för temperatursvängningar så ventilationen spelar stor roll, och får behöver sitt utrymme för att kunna hålla balansen på egen hand. Jordbruksverkets föreskrifter*** anger att transporten ska kunna bära djurens sammanlagda vikt men även vara konstruerat så att det inte finns vassa kanter eller utstickande delars som djuren kan skada sig på. Ifor Williams boskapssläp är medvetet byggda för att tåla även de tyngsta nötkreaturen! Släpvagnarna har helsvetsade ramar i höghållfasthetsstål och burar gjorda till stora delar av syrafast aluminium. Här finns ingen plast eller trä som kan spricka och omvandlas till vassa detaljer eller ge vika för djurens påverkan. Boskapssläpen är gjorda för att tåla tuffa tag! Läs mer om hur djuren beter sig i boskapsvagnen.

ifor-williams-boskapsslap-transportera-boskap-gristransport-1

Konstruktionens betydelse för transporten.

Golven bör hållas så torra som möjligt för att undvika att djuren halkar i spillningen och det bör finnas möjlighet att ta hand om avfallet i transporten så att detta inte flyter ut på våra vägar. Även detta är reglerat i Jordbruksverkets föreskrifter. Tack vare aluminium som huvudmaterial i boskapssläpen är det lätt att hålla en Ifor Williams boskapsvagn ren. Det är bara att spola av och det finns en avfallstank som töms enkelt från utsidan eftersom transporten bör rengöras efter varje färd. När det gäller spillning spelar även ventilationen stor roll så att nivåer av gaser inte blir för koncentrerad och skadlig för djuren.

Konstruktionens betydelse för transporten.

Golven bör hållas så torra som möjligt för att undvika att djuren halkar i spillningen och det bör finnas möjlighet att ta hand om avfallet i transporten så att detta inte flyter ut på våra vägar. Även detta är reglerat i Jordbruksverkets föreskrifter. Tack vare aluminium som huvudmaterial i boskapssläpen är det lätt att hålla en Ifor Williams boskapsvagn ren. Det är bara att spola av och det finns en avfallstank som töms enkelt från utsidan eftersom transporten bör rengöras efter varje färd. När det gäller spillning spelar även ventilationen stor roll så att nivåer av gaser inte blir för koncentrerad och skadlig för djuren.

ifor-williams-boskapsslap-transportera-boskap-gristransport-1

Ventilationen är mycket viktig för boskapen!

Utmärkt ventilation är av högsta vikt vid transport av all boskap (inte bara kalvar!) eftersom både för hög och för låg temperatur under transporten kan innebära direkt fara för djuren, eller indirekt påverka dem negativt som med stress och stressrelaterade påverkansfaktorer, konstaterar EU-rapporten. Ventilationen ska vara möjlig att justera så att djurens egen naturliga temperaturreglering fungerar. Eftersom våra släpvagnar har många luckor runt om möjliggör det justering beroende på vilka djur som transporteras, hur varmt eller kallt det är ute samt hur många djur som befinner sig i transporten. Öppningen baktill möjliggör ett luftflöde som är nödvändigt för att luftväxling ska ske, något som mekaniska ventilationssystem inte alltid klarar av. Läs mer om djurens välfärd och på- och avlastning här.

ifor-williams-boskapsslap-transportera-boskap-lantbrukare

Men lantbrukaren då?

Komfort och säkerhet för djuren är en självklarhet för dig som lantbrukare och lika givet för oss som bygger transporterna, men vi har även tänkt på dig som brukare av våra boskapssläp. Mycket av såväl komfort som stabilitet och säkerhet handlar om att underlätta din hantering av det käraste du har samt bidra till effektivare tid på din gård eller i din verksamhet. Här kan du läsa om hur våra boskapssläp ger dig och din boskap säker och komfortabel färd.

Men lantbrukaren då?

Komfort och säkerhet för djuren är en självklarhet för dig som lantbrukare och lika givet för oss som bygger transporterna, men vi har även tänkt på dig som brukare av våra boskapssläp. Mycket av såväl komfort som stabilitet och säkerhet handlar om att underlätta din hantering av det käraste du har samt bidra till effektivare tid på din gård eller i din verksamhet. Här kan du läsa om hur våra boskapssläp ger dig och din boskap säker och komfortabel färd.

ifor-williams-boskapsslap-transportera-boskap-lantbrukare

Vårt utbud av boskapssläp

Vi har boskapssläp i en mängd olika modeller, vikter och axlar för transport av får, kor, grisar, getter och andra djur. Samtliga modeller säljs med 4 års FRI service och våra återförsäljare finns över hela Sverige. Klicka på valfri bild för att komma till olika modeller av boskapssläp:

Källor:
*Svenskt kött. (december, 2021). https://svensktkott.se/om-kott/djuruppfodning/allt-du-vill-veta-om-svensk-djuruppfodning
**EU, Vetenskapliga kommittén för djurens hälsa och välfärd. (2002). The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle). https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-12/sci-com_scah_out71_en.pdf
***SJVFS 2019:7. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. https://djur.jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214faef7b/1553853097870/2019-014.pdf