Kontrollera släpets ljus

Kontrollera alltid släpvagnens och bilens lampor innan avfärd så att samtliga lampor fungerar korrekt. Kontrollera att bromsljusen är tända och markerar vid inbromsning och att hela ekipaget blinkar åt samma håll med blinkersljusen.  Ibland kan kontaktfel vara orsaken till att lamporna inte fungerar som de ska, vilket kan avhjälpas med hjälp av elektroniksprey i elkontakten. 

Du bör kontrollera fler detaljer kring ekipaget innan du kör, här kan du läsa vår checklista före avfärd.