Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video about Ifor Williams - om vad som gäller kring släpvagnens belysning och mått

Kontrollera släpets ljus

För din egen och andras säkerhet i trafiken bör du kontrollera släpvagnens och bilens lampor innan avfärd så att samtliga lampor fungerar korrekt. Kontrollera att bromsljusen är tända och markerar vid inbromsning och att hela ekipaget blinkar åt samma håll med blinkersljusen.  Ibland kan kontaktfel vara orsaken till att lamporna inte fungerar som de ska, vilket kan avhjälpas med hjälp av elektroniksprey i elkontakten. 

Tips! Är du ensam och har svårt att kontrollera om bromsljuset fungerar ordentligt? Backa till en husvägg eller liknande så kan du se speglingen mot husväggen.

Du bör kontrollera fler detaljer kring ekipaget innan du kör, här kan du läsa vår checklista före avfärd.