Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ifor-williams-slapvagnstips-guide-undvik-vanliga-misstag-del2

KÖPA BEGAGNAt SLÄP

Står du i begrepp att köpa eller sälja en begagnad släpvagn eller hästtransport? Det finns mycket förutfattade meningar om vad exempelvis “befintlig skick” innebär för parterna och om något går sönder – vem ska betala? Nedan gör vi en överblick av vad som gäller. 

KÖPLAGEN

När du köper en begagnad produkt av en annan privatperson är det köplagen som gäller. Den är inte lika skyddande som konsumentköplagen och lägger större ansvar på köparen, men ger ändå en viss trygghet och rätt ifråga om släpvagnen eller hästtransporten som du köper inte lever upp till säljarens beskrivning, se avsnittet om Befintligt skick. Köplagens bestämmelser kan avtalas bort genom en annan överenskommelse mellan köpare och säljare, så fundera noggrant över vad som skrivs i ett eventuellt köpeavtal när du handlar begagnat privat.

KONSUMENTKÖPLAGEN

Konsumentköplagen gäller när en privatperson handlar produkter av ett företag och gäller även begagnat. Lagen är tvingande till konsumentens fördel och villkoren kan aldrig avtalas sämre än vad lagen anger. Reklamationsrätten på begagnat påverkas av att eventuella fel på produkten beror på naturligt slitage. Om du exempelvis köper en begagnad jacka och dragkedjan går sönder efter efter några veckor kan man anta att det beror på slitage och inte är något fel. I annat fall ska bedömningen av felet på en begagnad produkt göras på samma grunder som för en fabriksny. 

BEFINTLIGT SKICK

“Befintligt skick” är en term som är tänkt som en friskrivningsklausul som säljaren kan använda för att slippa ifrån ansvar för den begagnade transporten. Men enligt lagen kan du som köpare ändå hävda din rätt vid ett fel på släpet som du upptäcker senare. Säljaren har nämligen skyldighet att

  • upplysa om bristerna som finns och

  • om skicket är mycket sämre än du kunnat vänta dig, med tanke på priset för släpet samt

  • att släpet inte alls är såsom beskrivet av säljaren

Det är säljarens ansvar att informera och köparens ansvar att godkänna informationen. Även om formuleringen “befintligt skick” eller liknande används gäller lagen så varken privatpersoner eller företag kan friskriva sig från ansvaret enligt ovan punkter. 

UNDERSÖKNINGSPLIKT

Du som köpare har undersökningsplikt för att kunna hävda din rätt längre fram, varför en noggrann genomgång av släpvagnen eller hästtransporten före köpet är att rekommendera. Felen som du senare upptäcker får inte vara av en sort som du skulle ha upptäckt om du hade undersökt släpvagnen på egen hand, utom sk dolda fel. 

 

KAN SJÄLV ELLER LÅTER OSS TITTA?

Har du inte kunskap eller tid att undersöka släpvagnen eller hästtransporten kan du vända dig till en pålitlig verkstad som har både erfarenhet och utrustning för att ge dig en bild av släpets skick. Och handlar du en begagnad produkt av en näringsidkare är du skyddad av konsumentköplagen eller garantier inkluderat i priset. Det är helt enkelt tryggare!

ifor-williams-besiktning-hasttransporter-dackkontroll-wp
FINANSIERING

Har man koll på köplagen eller skriver ett ordentligt avtal som skyddar parterna kan många privataffärer när man köper begagnade släpvagnar eller hästtransporter gå i lås utan några som helst problem.

Men tack vare konsumentköplagen är det tryggare att köpa begagnat av ett företag eftersom man blir automatiskt säkrad av lagens bestämmelser. Oftast erbjuder företag dessutom finansiering av den begagnade produkten. Och i de flesta fall kan man även komma överens om ett inbyte av en hästtransport eller släpvagn, som man då slipper sälja privat. 

Ovan text är vår tolkning av lagen. För fullständig redogörelse av gällande lagar och bestämmelser hänvisar vi till Konsumentverket (Hallåkonsument) samt Sveriges Riksdag och Konsumentköplag (1990:932) samt Köplag (1990:931).