Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ifor-williams-boskapsslap

boskap i transporten

Vi vet att får, grisar och nötkreatur kan uppleva enorm stress när de transporteras*, i synnerhet om det sker på fel sätt. Det kan handla om allt från lastning och färden i sig till människans hantering före-, under- eller efter transporten. Vad händer när boskap transporteras och hur beter de sig?

ifor-williams-boskapsslap

Ifor Williams boskapssläp är godkända för transport av djur upp till 8 timmar. 

Körstilen påverkar boskap i transporten

Ett fyrbent djur som står på ett underlag som rör sig kommer att stå med hovar eller klövar satta utanför sin normala ståposition för att hålla balansen. Om transporten framförs så att det kränger vid svängarna och skumpar på ojämnt underlag kan det verka bättre för djuren att lasta mera tätt ihop för att undvika skador till följd av obalans. Men undersökningar visar att när transporten rör sig kommer djuret försöka balansera för att undvika kontakt med andra djur eller väggarna på transporten – det är deras naturliga beteende enligt en rapport från EU:s Vetenskapliga kommitté för djurens hälsa och välfärd (2002)*. Det är att föredra att transporten körs lugnt och kontrollerat och låta djuren få så gott om plats som möjligt i släpet. Då kan de välja att stå upp eller lägga sig ner, vilket är minst stressigt för dem. Att djuren inte står för tätt packade vid transport har även betydelse för deras temperaturreglering. Det finns dock tillfällen när djuren söker varandras kontakt: när det är för kallt – för att hålla värmen – och när de söker social bekräftelse vid yttre störningar, kan vi läsa om i rapporten.

Körstilen påverkar boskap i transporten

Ett fyrbent djur som står på ett underlag som rör sig kommer att stå med hovar eller klövar satta utanför sin normala ståposition för att hålla balansen. Om transporten framförs så att det kränger vid svängarna och skumpar på ojämnt underlag kan det verka bättre för djuren att lasta mera tätt ihop för att undvika skador till följd av obalans. Men undersökningar visar att när transporten rör sig kommer djuret försöka balansera för att undvika kontakt med andra djur eller väggarna på transporten – det är deras naturliga beteende enligt en rapport från EU:s Vetenskapliga kommitté för djurens hälsa och välfärd (2002)*. Det är att föredra att transporten körs lugnt och kontrollerat och låta djuren få så gott om plats som möjligt i släpet. Då kan de välja att stå upp eller lägga sig ner, vilket är minst stressigt för dem. Att djuren inte står för tätt packade vid transport har även betydelse för deras temperaturreglering. Det finns dock tillfällen när djuren söker varandras kontakt: när det är för kallt – för att hålla värmen – och när de söker social bekräftelse vid yttre störningar, kan vi läsa om i rapporten.

ifor-williams-boskapsslap

Ifor Williams boskapssläp är godkända för transport av djur upp till 8 timmar. 

Transport av boskap är relgerat i lag

Utrymmet som djuret ska ha vid transport är reglerat i lag och måtten utgår dels från djurets art, dels storlek och vikt. Kort sammantaget ska de kunna stå upp i sin naturliga ståposition med ett visst (rasberoende) utrymme ovanför huvudet samt kunna ligga ner om de föredrar det. Ytan som krävs för att stå eller ligga ner är ungefär densamma men hänsyn bör tas till utrymmet för att kunna växla mellan stående och liggande vilket kräver mer, i synnerhet för nötkreatur som är av den större arten. Vidare måste behovet av utrymme ta hänsyn till exempelvis horn, ull, ålder eller kön. För exakta angivelser se Jordbruksverkets föreskrifter**.

ifor-williams-boskapsslap

Grisar är de boskapsdjur som ligger ner mest av alla, i synnerhet vid svängig körning med många inbromsningar. Detta är antagligen för att de väger ganska mycket i förhållande till sin benstyrka samt att de ofta lider av någon benåkomma. Får står oftast upp, åtminstone om resan inte är så lång och de åker jämnt och stabilt. När körningen blir mer hetsig kräver de mer utrymme för att kunna hålla balansen. Nötkreatur föredrar också att stå upp vid kortare färd om transporten går lugnt till, men lägger sig gärna ner efter några timmar, speciellt om det finns strö och mjukgörande material på golvet, sammanfattar EU-rapporten.

Grisar är de boskapsdjur som ligger ner mest av alla, i synnerhet vid svängig körning med många inbromsningar. Detta är antagligen för att de väger ganska mycket i förhållande till sin benstyrka samt att de ofta lider av någon benåkomma. Får står oftast upp, åtminstone om resan inte är så lång och de åker jämnt och stabilt. När körningen blir mer hetsig kräver de mer utrymme för att kunna hålla balansen. Nötkreatur föredrar också att stå upp vid kortare färd om transporten går lugnt till, men lägger sig gärna ner efter några timmar, speciellt om det finns strö och mjukgörande material på golvet, sammanfattar EU-rapporten.

ifor-williams-boskapsslap

Fjädring och stabilitet vid transport av boskap

Skakig färd, obekanta ljud och främmande lukter är stressfaktorer för boskapen. Det är onaturlig omgivning för dem och denna typ av miljö borde minimeras för att de ska uppleva mindre vantrivsel och stress. Eftersom Ifor Williams släpvagnar och även boskapssläp är byggda på helsvetsade ramar av höghållfasthetsstål är de otroligt stabila i sin konstruktion. Det knakar och slänger inte när du svänger med släpet då stabiliteten förstärks ytterligare och kan upprätthållas av den kraftiga dragbalken och kulhandsken i gjutjärn. Fjädring på ett fordon kan vara tekniskt utformat på olika sätt och det främsta syftet med fjädringen är att absorbera stötarna från underlaget och minimera fortplantningen av dessa upp i transporten. Ifor Williams har bladfjädring på sina släpvagnar som standard vilket ger absolut mjuk väghållning och således överlägsen komfort för djuren. Läs mer om hur du som lantbrukare kan få effektivare arbetsdag på gården.

Vårt utbud av boskapssläp

Vi har boskapssläp i en mängd olika modeller, vikter och axlar för transport av får, kor, grisar, getter och andra djur. Samtliga modeller säljs med 4 års FRI service och våra återförsäljare finns över hela Sverige. Klicka på valfri bild för att komma till olika modeller av boskapssläp:

Källor:
*EU, Vetenskapliga kommittén för djurens hälsa och välfärd. (2002). The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle). https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-12/sci-com_scah_out71_en.pdf
**SJVFS 2019:7. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. https://djur.jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214faef7b/1553853097870/2019-014.pdf