Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ifor-williams-slapvagnstips-guide-ratt-lufttryck-i-slapvagnsdack

RÄTT LUFTTRYCK I SLÄPVAGNSDÄCK

Var hittar jag informationen om släpvagnsdäck?

Det självklara med rätt lufttryck i dina släpvagnsdäck är säkerhet under färd. Ytterligare aspekt är ekonomi då livslängden på däcken ökar med korrekt lufttryck. På Ifor Williams släpvagnar framgår det korrekta lufttrycket på informationsbrickan placerad på dragbalken. Kör du en hästtransport kan du hitta däcktrycksstämpeln på skötardörren istället. Om du kör andra fabrikat och stämpeln saknas kan du delvis ta hjälp av informationen som finns angiven på däckens sidor. Säkrast är dock att rådgöra med släpets tillverkare om det korrekta lufttrycket på just den släpvagnen du ska lasta och köra.

C-däck

Ifor Williams levereras alltid med C-däck vilket är en kvalificering och rekommendation för transportfordon som ska tåla högre belastning såsom släpvagnar, husbilar och husvagnar eller lätta lastbilar. Uppbyggda med flera lager än personbilsdäck är C-däck förstärkta och styvare på sidorna för att tåla den vikt som läggs på.

ifor-williams-slapvagnstips-guide-lufttryck-i-dack-c-dack

Kontroll av släpvagnsdäck

Trycket i däcken påverkas av temperatur: däck fyllda inomhus i exempelvis ett varmt garage eller en verkstadshall kommer ha för lite lufttryck utomhus om det råder temperaturskillnad, exempelvis på vintern. Kontrollera därför gärna i den miljön släpet ska köras i eller fyll upp med runt 0,3 bars extra tryck för att motverka temperaturskillnaden. Kontrollera även däckets kvalitet och var extra uppmärksam på så kallade ”torrsprickor” som ofta uppstår med åldern eller om släpvagnen har stått i direkt solljus i långa perioder.

Påfyllning av luft i släpvagnsdäck

Hur mycket luft släpvagnen ska ha i däcken handlar för många om bekvämlighet. Ett släp med högre lufttryck blir något stummare och hoppar mer och ”bankar” mer olastat. Men å andra sidan används släpvagnen för att transportera last och håller däcken det angivna lufttrycket är släpvagnen alltid redo för lasten och du vet att däcken är beredda att bära vikten. Vi rekommenderar därför att fylla upp till rekommenderat och hålla samma lufttryck oavsett lastat eller olastat släp.

ifor-williams-slapvagnstips-guide-underhall-din-slapvagn-ratt-lufttryck
citat-tecken
Kontrollera lufttryck regelbundet och fyll på enligt anvisningar.

Däcktryckstabell

För lite luft ökar slitaget på släpvagnsdäcken men framför allt blir ekipaget osäkert under färd då däcket faktiskt riskerar att kränga av från fälgen, vilket är sällsynt men händer. Och ju mindre hjuldimension desto viktigare med rätt lufttryck då gummiytan är mindre och därmed även toleranserna kring felaktig rörelse som vid hög last eller krängning. Kontrollera därför lufttryck regelbundet och fyll på enligt anvisningar.

Nästa artikel:

Kontrollera släpets ljus.

Nästa artikel:

Koppla på ett släp