Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Köp och leveransvillkor

Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Trailerimport i Norden AB bekräftat beställningen genom
e-postad orderbekräftelse.

Priser

Alla priser visas inkl. moms.
Moms debiteras alltid för svenska kunder.

Betalningsmetoder

Vi accepterar följande betalningssätt:

 • Kreditkort (PayPal)

Friskrivning

Vid eventuella felaktigheter i t ex. angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser.

Frakt, Leverans & Retur

 • Direktleverans, företag eller privatperson
 • Servicepoint, privatperson
 • Avhämtning hos Trailerimport i Gullbrandstorp, företag eller privatperson

Trailerimport i Norden står för garantin tills dess att produkten/produkterna levererats till kund. Synliga skador på godset skall anmälas till oss på support@trailerimport.se

Alla artiklar som visas med ”i lager”-status finns i vårt lager för omgående leverans. Vid eventuell försening kontaktas du av vår kundtjänst och du har då som konsument rätt att häva köpet utan kostnad om så önskas.

Fraktkostnad

Fraktkostnad beräknas när din order är plockad och klar för leverans.
Fraktkostnad kommer på en separat faktura till din mail.
När fraktkostnaden är betald levereras ordern.

Ångerrätt

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om bland annat:

 • En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
 • En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
 • Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick.
  Detta innebär att produkten ska kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt.
 • Ångerrätt gäller ej för specialbeställd produkt (vara som ej lagerhålls av Trailerimport i Norden AB)

För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, ta kontakt med oss innan du skickar tillbaka varor, på support@trailerimport.se

Vid åberopande av ångerrätt:

Meddela Trailerimport inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.

Returnera varan, i produktkartongen med det avsedda inneremballaget snarast efter att du meddelat oss om att avtalet frånträds.

Bifoga kontouppgifter för återbetalning. Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av oss.

Garanti & reklamation

Är din vara skadad eller felaktig måste du reklamera varan inom 10 dagar. Beskriv felet noggrant och uppge beställning och fakturanummer. Vid reklamation skall du kontakta vår kundtjänst via e-post support@trailerimport.se för erhållande av RMA (returnummer).

Vi återkommer sedan till dig med information om hur ärendet skall hanteras.

 • Garantin gäller inte för slitdetaljer. Som slitdetaljer räknas bland annat; bromsdelar, däck, gaskolvar, hjullager, sparkskydd, gummibeläggningar m.m. Garantin gäller för genomrostning av detaljer inte skönhetsfel.
 • Garantin gäller inte skador uppkomna av yttre våld. Garantin gäller inte fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet och/eller felaktigt handhavande av släpet.
 • Garantin gäller inte för följdskador orsakade av modifieringar från originalutförandet ej godkända av oss och/eller tillverkaren.
 • Garantin gäller enbart vid normal användning av konsument. Släp som används i någon form av uthyrningsverksamhet eller liknande omfattas inte av garantin.
 • Skador och/eller fel skall utan dröjsmål anmälas till leverantören. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin inte gäller.
 • Garantin ersätter aldrig några som helst följdskador eller följdkostnader. Alla garantianspråk skall ske skriftligen och kunden skall på begäran utan kostnad för leverantören inställa släpet för inspektion och/eller reparation på av leverantören anvisad plats. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin upphör att gälla.

Skador eller problem efter garantitidens utgång

Om du får problem med din transport efter det att garantin har upphört så vänd dig ändå till din leverantör. Vi har både kunskaperna, resurserna och viljan att hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan ibland också anse att en skada eller ett problem är av sådan art att vi löser det åt dig ändå som en goodwillgest. När det gäller t ex handhavandefel eller felinställd produkt debiterar våra serviceverkstäder dig undersökningskostnaden. Detta gäller även i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Vid eventuell tvist följer Trailerimport ARN:s rekommendationer.

Som privatperson omfattas du även av Konsumentköplagen, vilket innebär att du har reklamationsrätt under
3 år. För övrigt gäller svensk konsumentlag. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.

Åberopar du som garanti och det visar sig att felet beror på yttre åverkan och därför inte täcks av garantin står du för eventuell reparationskostnad. Vår auktoriserade personal kommer i första hand avgöra om felet beror på en felaktigt producerad vara eller yttre åverkan efter att varan nått oss. Du står för fraktkostnader om denne åberopar garantin.

Vid godkänd reklamation återbetalas eventuella kostnader på samma sätt som betalningen skett, har betalningen skett med kreditkort kommer samma kontonummer krediteras. Återbetalning sker så snart ett ärende avslutats.

Ej utlösta paket

Varor som beställts men som ej är utlösta eller som returneras till oss på grund av att du som köpare inte varit tillgänglig trots upprepade leveransförsök, kommer att debiteras 495 kronor inklusive moms för administrativa kostnader samt faktisk returkostnad. Vid specialbeställningar så debiteras hela ordervärdet.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Trailerimport i Norden AB sida, som gör att Trailerimport i Norden AB ej kan hålla nämnda avtal eller utfästelser, skall utgöra grund till att Trailerimport i Norden AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.