Klicka för öppettider | Tel: 035 512 20 | E-post: info@trailerimport.se

Policies

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 trädde den viktigaste delen av EU: s lagstiftning om dataskydd om 20 år i kraft när EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR, The General Data Protection Regulation) ersätter direktivet om dataskyddsdirektiv 1995. Vi vet att förberedelser för denna lagstiftningsändring är en prioritet för många av våra kunder och det är lika viktigt för oss. Idag uppdaterar vi vår integritetspolicy som har anpassats specifikt för att återspegla den nya förordningen.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Information som inhämtas:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnr/personnr
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

HUR HÄMTAR VI INFORMATION?

Trailerimport i Norden AB samlar in upplysningar genom:

 • Telefonsamtal
 • Mailkonversation
 • Offertförfrågan på våra webbsidor

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

Trailerimport i Norden AB samlar in följande uppgifter från tredje part:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED INFORMATION SOM INHÄMTAS?

 • Ge tillgång till våra produkter och tjänster
 • Sända relevant information
 • Ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

HUR LAGRAS INFORMATIONEN?

Information som inhämtats lagras i våra CRM-system.

HUR TAS INFORMATION BORT?

Information tas bort efter kundens kontakt med vår kundtjänst.

UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PART?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men Trailerimport i Norden AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Trailerimport i Nordens vägnar.

Personuppgiftsbiträde. I de fall det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträde för oss. Dessa företag behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Trailerimport i Norden AB  har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • Betallösningar (kortinlösande företag,banker och andra betaltjänstleverantörer)
 • CRM (Bokföring, fakturering, offerter etc.)

HANTERING AV COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies och används bland annat för att hålla reda din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Via verktyget Google Analytics sparas även så kallade permanenta cookies med en maximal livstid på två år.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Vår webbsida kan läsas utan att cookies accepteras, dock kan vissa funktioner på sidan vara begränsade.

RÄTTIGHETER

Som användare av Trailerimport i Norden AB webbplats, www.trailerimport.se, har du rätt att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du när som helst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Trailerimport i Norden AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.

Frågor om GDPR?

Kontaktperson: Lena Lönnesjö
Telefon: 035-16 22 57
E-post: lena@trailerimport.se

Dela på facebook
Dela på email

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

För att kunna hantera köp/beställning/reklamation

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar)
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
 • Företagsnamn/namn
 • Organisationsnr/Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefon)
  (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation

Fullgörande av köpeavtalet.
Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen)

 • Företagsnamn/namn
 • Organisationsnr/Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefon)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Rättslig förpliktelse
Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Till dess att informationen ej behöver finnas för att Trailerimport ska uppfylla rättsliga förpliktelser såsom t.ex. bokföringslagen.

För att kunna hantera kurser

Kursbekräftelse, kallelse, intyg på kursdeltagande

 • Företagsnamn/namn
 • Organisationsnr/Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefon)
 • Kursuppgifter

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och samtycke.

Till dess den registrerade kontaktar kundtjänst.